Icon

personalització

el millor de cada alumne

Una preceptora es reuneix quinzenalment amb l’alumne i trimestralment amb la família per fixar uns objectius de millora i seguir l’evolució acadèmica, social i personal de l’alumne

16.420 hores de preceptuació amb alumnes/any
2.463 hores de preceptuació amb famílies/any
74 cursos i conferències educatives per a famílies el darrer any

Icon

resultats

qualitat educativa

Acompanyem els alumnes –i les famílies- des de Llar d’Infants fins a l’entrada a la universitat i els ajudem a preparar-se perquè arribin a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents

100% d’aprovats a les PAU
Més del 80% de les alumnes al tram alt-mitjà a totes les proves de competències
90% acaben el 2n de Batxillerat amb títols oficials d’anglès (EOI o Cambridge)
Únic centre de Tarragona amb 3 distincions a les PAU

Icon

innovació

gran projecte i millor equip

La formació continuada del professorat, la introducció de noves tecnologies didàctiques i projectes d’innovació educativa fan millorar dia a dia el nostre projecte educatiu

72 hores de mitjana/any per professor d’assistència a cursos formatius
90% d’alumnes al tram alt-mitjà a les proves de competències en anglès de 6è d’EPRI i 4t d’ESO
8,5 hores de matèries en anglès setmanals de mitjana a la primària

"L’atenció personalitzada que doneu a cada alumne. L’alta qualitat docent i la gran experiència del professorat que ens hem trobat fins ara."

QUÈ ÉS EL QUE T'AGRADA MÉS DE AURA? ENQUESTES DE QUALITAT A FAMÍLIES 2013

"La metodologia de treball a educació infantil. El treball per centres d’interès d’una manera tant activa i vivencial crec que és clau per la motivació dels infants."

QUÈ ÉS EL QUE T'AGRADA MÉS DE AURA? ENQUESTES DE QUALITAT A FAMÍLIES 2013

"Els valors, l’àmbit educatiu, la intenció de treure el millor de cada alumne en tots el aspectes."

QUÈ ÉS EL QUE T'AGRADA MÉS DE AURA? ENQUESTES DE QUALITAT A FAMÍLIES 2013

 

vols més informació?

Vine a conèixer el col·legi i t’explicarem el nostre projecte, els nous preus i descomptes a famílies.

Suma* 7+7=? 

Logotipo Aurawww.institucio.org/aura

Turo-Telefono977 547 033

Ctra. Tarragona-Reus, s/n.
43110 La Canonja
Email: aura@institucio.org

CICLE

Llar d’infants
Parvulari
Guarderia
Educació Infantil
Primària
Secundària
Batxillerat
ESO

TIPOLOGIA DE CENTRE

Col·legi
Concertat
Privat
Catòlic
Internacional
Bilingüe
Trilingüe
Educació diferenciada
De noies

LOCALITZACIÓ

Tarragona
Reus
La Canonja
Camp de Tarragona
Constantí
Vila-seca
Cambrils
Salou

ESTUDIS

Excel·lència acadèmica
Batxillerat Internacional
Idiòmes
100 millors col·legis
Resultats acadèmics
Formació professors
Curs d’estiu
Aprenentatge cooperatiu

IDEARI

Atenció personalitzada
Família i escola
Educació integral
Language Project
Innovació educativa
Preceptuació
Formació docent
Orientació familiar
Competències professionals
Qualitat educativa
Educació

ANGLÈS

Summer Camp
Ireland Program
English Culture Week
English Culture Camp
Intercanvis
Immersion course
Cambridge exams
Projecte Hooray
Projecte CLIL